Hvad er radon

Radon er en radioaktiv gas som findes i luften, jorden og bygningmaterialer. Afhængigt af hvor udbredt den er i boligen, findes der forskellige indsatsområder. Som andre radioaktive stoffer, er radon kræftfremkaldende.

Hvordan finder du radon?
Radon kan ikke lugtes eller ses. Ved hjælp af radon-målere kan man tjekke, hvorvidt boligen er angrebet. Målingen skal helst ske i fyringssæsonen fra oktober til april, og skal helst strække sig en længere periode, så der et sikkert grundlag for radon-målingen. Man kan også måle i kortere tid, men resultatet vil kun give en fornemmelse af omfanget.  har du mistanke om radon i din bolig – bestil en test som skal ligge i boligen 14 eller 60 dage, herefter sendes den ind til laboratoriet, som sender et svar retur.

Radon i drikkevandet
Drikkevand baseret på grundvand kan indeholde lidt radon. Da radon er en radioaktiv luftart, vil radon kunne frigøres til indendørsluften ved brug af vandet specielt i forbindelse med brusebad og brug af vaske- og opvaskemaskiner. Indholdet af radon i dansk drikkevand er dog meget lavt og har i praksis ingen betydning for radonniveauerne i danske boliger.

Krav om radonmembran ved nybyg
Ifølge bygnings reglementet, skal der ved udvidelse samt nybyg installeres en radonmembran.
kilde:radonsikring-af-nye-bygninger
Energiforbedringer i dit hus kræver ekstra udluftning og ventilation

Når du energirenoverer, er det vigtigt, at du samtidig med forbedringerne husker ekstra ventilation. Forbedringerne gør huset mere tæt og energibesparende. Det bliver sværere for fugten at komme ud, derfor er det vigtig med gode udluftningsvaner.
Hvad der er sparet på energien, kan være skidt for helbredet.
Det er godt for energiregnskabet at spare ved at efterisolere huset eller bygge nyt, det kan samtidig være skidt for dit helbred, hvis dine udluftningsvaner ikke følger med. En undersøgelse fra DTU Byg viser, at danske boligejers udluftningsvaner allerede halter gevaldigt efter behovet.

Fugten har svært ved at komme ud
Nye vinduer, efterisolering og forbedring af klimaskærm lukker huset for en række utætheder. “Hvilket også er hele pointen med energiforbedringer”, så man kan spare på energien. Dette betyder at fugten har sværere ved selv at komme ud. Derfor skal fugten have en hjælpende hånd med på vejen med bedre ventilation

Almindelig udluftning er ikke nok
Erfaringen viser, at behovet for udluftning kan stige til det dobbelte. Det vil sige, at man i stedet for to-tre daglige ud-luftninger med gennemtræk i 5-10 min. skal op på fire-seks! Hvilket er urealistisk for de fleste. Ved mekanisk ventilation, skal supplere med en eller flere former for mekanisk ventilation. da almindelig udluftning ikke er nok.

Har du mistanke om radon i dit hus ?

Bestil radonmåler fra kun kr. 225 pr. måler!
I prisen er ALT inkluderet fra bestilling af måleboksene til modtagelse af måleresultaterne samt gratis rådgivning om udførelse af målingen! Dansk radonanalyse har 12 års erfaring med radonmålinger og radonrådgivning. Dansk Radonanalyse er også det eneste radonmålefirma, som udfører forseglede radonmålinger.

Bestil en radonanalyse