Meltem Ventilation med energimærkning

Ecodesignkrav

Ventilationsaggregater er fra 1. juli 2014 omfattet af EU’s ecodesignforordning nr. 1253/2014.
Forordningen, der får virkning fra 1. januar 2016, stiller minimumskrav til energieffektivitet af ventilationsenheder og varmegenvinding, samt krav til de balancerede ventilationsenheder om, at der skal være mulighed for varmegenvinding. Endvidere er der krav til informationsniveauet i forbindelse med salg af ventilationsenheder.
Ecodesignforordningen bliver indført i to trin og stiller forskellige krav til ventilationsaggregater til henholdsvis boligventilation og ventilation af andet end boliger. En række produkter er undtaget, fx. ATEX-aggregater, aggregater til særlige aggresive eller varme/kolde omgivelser eller med varmepumpe til andet end varmegenvinding til ventilationsluft.
Det første trin gælder fra den 1. januar 2016, andet trin fra 1. januar 2018.

Energimærkning
Ecodesignkravene bliver suppleret af energimærkning af ventilationsaggregater til boliger. I følge energimærkningsforordningen 1254/2014 skal man fra 1. januar 2016 angive energiklasse på skalaen G til A+ samt ved vise energimærket der endvidere angiver ventilationsaggregaters maksimale volumenstrøm og støjniveau. Både envejs- og aggregater til balancet ventilation skal mærkes.
Energimærkningen indbærer at forbrugerne i en salgsproces skal gøres bekendt med aggregatets energiklasse i salgsmateriale, annoncering, udstilling mv.

Fra den 1. januar 2016 gælder følgende krav:
SEC. beregnet for gennemsnitligt klima, må ikke være mere end 0kWh/(ma.a)
Små aggregater uden kanaler, herunder også ventilationsaggregater, som er beregnet til at få én kanal tilsluttet på enten tilførsels- eller udsugningssiden, have en maksimal støjniveau på 45 dB
Alle ventilationsaggregater være udstyret med et flertrinsdrev eller trinløs regulering (VSD)
Alle tovejsventilationsaggregater have et bypass.

Her oversigt over Meltem enheder med energimærking.
ventilation-med-varmegenvinding-energimærket-A

Eksempel på ungdomsbolig med en Meltem ventilations løsning med varmegenvinding:
ventilation-ungdomsbolig-med-varmegenvinding