IC-meter klimalogger

Et godt indeklima

Et godt indeklima er afgørende for vor sundhed og velvære. Problemet er blot,
at indeklimaet sjældent bliver målt eller synliggjort. Lidt bemærkelsesværdigt, daIc-meter-co2-ercompany-måling-online
verdens befolkning lever en stor del af deres liv indendørs. For nordeuropæernes
vedkommende hele 90 %. Et godt indeklima er en særlig udfordring for energieffektive
og tætte bygninger.

NYHED

IC-Meter
Indeklima og energi
Onlinemåling og web-visning af temperatur, fugt, CO2 og støj
IC-Meter – plug ’n’ play koncept til professionel vurdering af indeklima
i forbindelse med:
Mennesker og sundhed
• Skoler, børnehaver, sundhedssektoren, kontorer og boliger
Bygninger og bygningsdrift
• CTS og ventilation, fugt, syn & skøn samt varmeregnskab Energirenovering og aftaler
• Fjerndiagnose, rådgivning og kontrakt opfølgning

Hvad er IC-Meter?
Indoor Climate Meter (IC-Meter) måler, analyserer og visualiserer ‘online’ indeklima i
et rum eller en bygning. Konceptet består af en målerboks, en serverløsning, en app
og en website. Ved at sammenligne indeklimamålinger med det lokale vejr – et vilkårligt
sted på kloden – beregner IC-Meter en række nøgletal for indeklima og luftskifte.
Alle data gemmes i en Cloud-løsning – bygningens ’Black Box’ – og resultaterne kommunikeres
til brugeren via smartphone og/eller PC.
Hvis IC-Meter kombineres med en fjernaflæst varmemåler
kan en bygnings varmetab analyseres, såvel som energibidrag
fra ’passiv solvarme’.

IC-Meter boks
IC-Meter boksen er forsynet med professionelle sensorer
der måler temperatur, fugt, CO2 samt støj* hvert 5. minut.
Boksen uploader målingerne via kundens internet
ation med data for faktisk varmeforbrug, gør IC-Meter det
muligt at adskille effekten af tekniske tiltag og brugsadfærd.

[sp-product-slider categories=”402″]

Tagget ,